Onevenwichtige mensen   Onevenwichtige honden.

Veel mensen zijn al vanaf jonge leeftijd geconditioneerd om aan zichzelf te twijfelen, een lage eigendunk hebben of te geloven dat zelfverzekerdheid hetzelfde is als agressief gedrag. We worden vaak gestuurd door onze emoties of we zijn ons gewoon niet bewust van onze stemming en onze gevoelens.
Kalme en zelfverzekerde energie komt van binnenuit en om het in je eigen leven toe te passen is het belangrijk om te kijken waar jij zelf op dit moment staat en bewust te zijn/worden welke energie je onbewust aan je hond overbrengt.

In het “Je Persoonlijke Leven(s) boek vind je verdere uitleg en vragen die je helpen bewust te worden van jezelf en wat je inzicht kan geven over gedrag dat je ervaart bij je hond.
DOWNLOAD HIER JE PERSOONLIJKE LEVEN(S) BOEK


WAT IS CONDITIONERING?
Stel dat je als kind een keer geschrokken bent van een blaffende hond (of mogelijk later een incident met een hond hebt meegemaakt) en dat je moeder op dat moment heeft geroepen; ‘Kijk uit, die hond is gevaarlijk!’
Als je vandaag de dag op straat een hond tegenkomt, is het goed mogelijk dat jij last krijgt van hartkloppingen en een versnelde ademhaling, terwijl ik in dezelfde situatie de hond een aai geef en ermee begin te spelen. Jouw zenuwstelsel heeft een verbinding gemaakt tussen (vreemde) hond en gevaar en mijn verbinding is hond en knuffelen; dezelfde hond en dezelfde situatie beleefd vanuit verschillende perspectieven. Het is dus niet de situatie die bepalend is maar hoe je daar (op dat moment) mee om gaat.
Die fysieke handeling is altijd het resultaat van de signalen die je lichaam ontvangt vanuit je hersenen.
Oftewel: conditionering bepaalt voor een overgroot deel je gedrag. 
Ongeveer vijf procent van ons gedrag is bewust. Die vijf procent heeft betrekking op keuzes en handelingen waar je bewust over nadenkt. Het overgrote deel (vijfennegentig procent) wordt aangestuurd vanuit ons onderbewustzijn.
De meeste dingen die je doet, doe je op de automatische piloot: praten, bewegen, plassen, met je ogen knipperen, ademhalen etc.
Test je eigen onbewuste gedrag door bijvoorbeeld je afvalbak te verplaatsen van de keuken naar een andere plek in huis. Tel hoe vaak je de eerste dagen onbewust naar de vertrouwde plek loopt, waar nu geen afvalbak meer staat.

Zo heb je vele onbewuste handelingen in je dagelijkse leven die je hond ieder moment opmerkt.
Met de antwoorden op de vragen in ‘Je persoonlijke leven(s) boek, gaan we naar ‘het gezamenlijke groei boek’ waarin we o.a. gaan kijken welke mogelijke onbewuste conditionering er is waar de hond op reageert en worden de doelen bepaald die je samen met je hond wilt behalen.

DOWNLOAD HIER HET GEZAMENLIJKE GROEI BOEK

Neem de tijd voor het invullen van de vragen. Als je alle vragen in het gezamenlijke groeiboek hebt ingevuld, stuur mij deze dan per mail toe.
We gaan dan samen een strategie bepalen om je doelen met je hond te bereiken.