Verlatingsangst aanpakken

Je hebt in de eerste 4 lessen waarin de stappen van de balansmethode wordt uitgelegd kunnen lezen dat een hond anders naar ons kijkt. Waarbij je voordat je deze online coaching ging volgen altijd van mening was dat jij de leider van je hond bent omdat jij zijn eigenaar bent en voor hem/haar zorgt, maar dat je nu mogelijk ziet dat de hond jouw leider is die op zijn/haar manier voor jouw probeert te zorgen. 
Daarmee gaan we kijken naar verlatingsangst. In plaats van dat een hond zich zorgen maakt over waar is mijn leider/eigenaar/mammie/pappie gebleven heb je volgens deze theorie een hond die denkt ‘waar is mijn kroost naartoe? Stel je eens voor dat jij als ouder je kind kwijt bent? Dan zou je gek worden van bezorgdheid. 
Honden zijn dan ook niet vernielzuchtig vanuit vervelendheid, maar het is pure paniek, paniek als leider waar hij/zij zich verantwoordelijk voor voelt als leider.

Veel mensen zijn zich niet bewust van de taal die ze naar hun hond spreken. 
Kijk naar onderstaand filmpje van een hondje dat ‘verlatingsangst’ vertoond. Let daarbij, met de kennis die je hebt geleerd in de 4 elementen van de balansmethode, wat de eigenaar van het hondje doet als hij weg gaat en als hij weer terugkomt.

Vaak heeft een hond niet een probleem (alleen datgene waarover de eigenaar zich zorgen maakt). De balansmethode zit dan ook zo in elkaar dat een groter aantal problemen waarbij het misplaatste gevoel van de status van een hond voor deze problemen zorgt positief veranderen als de 4 elementen worden toegepast.

Met de 4 elementen wordt de hond ‘ontslagen’van zijn verantwoordelijkheid en de relatie met je hond opnieuw in evenwicht gebracht.
Zodra u buiten het gezichtsveld van een hond verdwijnt, heeft uw hond geen idee waar u naartoe bent en hoe lang uw afwezigheid duurt. 
Als we hierin terug kijken naar de vrije natuur waar een groep wolven er op uit trekt om te gaan jagen en er geen garantie is dat elk van de roedelleden het er levend van afbrengt. De mogelijkheid bestaat dat het alpha- paar of een van de ondergeschikte niet terug komen en er daarom na iedere scheiding de rangorde opnieuw wordt bevestigd. 
Het is daarom belangrijk dat uw hond na iedere keer dat u weer terug komt, waarbij het niet uitmaakt hoe lang u afwezigheid duurde, weet wie de leidersrol op zich neemt. Dit is de enige manier waarop de status quo kan worden gehandhaafd en waarmee het vertoon van verlatingsangst bij de hond zal verdwijnen. 

Op de volgende pagina vind je filmpjes met extra uitleg en informatie over diverse onderwerpen.

Klik hier om naar de les waarom regels, grenzen en beperkingen belangrijk zijn te gaan