Wat Bach Bloesem is en voor je dier kan betekenen


Je hebt er mogelijk wel eens iets over gehoord…..Bach Bloesem Remedies!
Maar wat zijn Bach Bloesem Remedies, wat kan Bach Bloesem voor je dier betekenen en door wie zijn ze ontdekt?

Bach Bloesem Remedies (BBR) is een natuurlijke aanvullende(complementaire) geneeswijze, ontwikkeld door de Engelse arts, homeopaat en onderzoeker Dr. Edward Bach (1886-1936).

Voor zijn tijd was hij vroeg met de ontdekking dat lichaam en geest niet los van elkaar te denken zijn. Hij ontdekte ook dat ieder individu anders reageert op zijn omgeving en moeilijkheden die voorkomen in het leven. In zijn zoektocht naar een zelfhulpmiddel ontdekte dr. Bach de werkzaamheid van bloemen. Dr. Bach ontwikkelde Bach Bloesem Remedies voor mensen, hij ontdekte later dat ook dieren er baat bij kunnen hebben.

De bloesems werken op de emotionele gesteldheid en/of een karakteristiek van een mens of dier. Het voordeel is dat ze niet giftig, versuffend of verslavend zijn. Met Bach Bloesem Remedies worden de emoties op een zachte wijze in balans gebracht.
Het Bachsysteem bevat 38 verschillende remedies voor 38 verschillende gemoedstoestanden of emoties en is daarmee een compleet systeem.

Honden kennen geen placebo effect!
Nog meer dan bij mensen hebben bach bloesem remedies een positief en zuiverend effect bij honden. Vraag je jezelf af hoe dat komt?Mensen denken toch vaak te veel na of ze al iets voelen als ze de druppeltjes innemen. terwijl honden dat niet doen. Zij kennen geen placebo effect waarmee de positieve werking van Bach bloesem bij honden/dieren onderstreept kan worden.

Waarvoor je o.a. een Bach Bloesem kan laten samenstellen:

 • Traumatische ervaringen, bijv. bij honden uit het buitenland.
 • Herplaatsing, pensionbezoek.
 • Tijdens het reizen, voor huisdieren met reisziekte.
 • Plotselinge gedragsveranderingen.
 • Onjuiste socialisatie.
 • Voor  puppy’s na de geboorte- of gedurende de eerste 6 maanden van hun jonge leven.
 • Ter ondersteuning bij overlijden.
 • Ter ondersteuning bij verhuizingen.
 • Na ziekte, sterilisatie of castratie.
 • Voorafgaand aan wedstrijden en of tentoonstellingen.
 • Tijdens stressvollere periodes.

Bachbloesems zijn voor honden veilig in gebruik en kennen geen bijwerkingen nog gewenningen. Het is een 100% natuurlijk product.

Wat kan Bach bloesems remedies voor je dier betekenen?

Bach Bloesem Remedies brengen emoties in balans, het dier zal zich daardoor beter voelen en kan veranderingen, een training of therapie beter aan.
Wanneer een hond gestresst is kan hij namelijk niet openstaan voor nieuwe dingen.
Wanneer het mogelijk is de oorzaak van het probleem weg te nemen kan het gedrag van de hond positief veranderen, Bach Bloesem Remedies kunnen dan als ondersteuning gegeven worden.
Wanneer het gaat om getraumatiseerde dieren zijn Bach Bloesem Remedies een helper bij het verwerken en loslaten van het verleden en helpen de hond bij het aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
Iedere hond die bij mij vanuit het buitenland in opvang komt krijgt persoonlijk gemeten Bach Bloesem druppels om het verleden los te kunnen laten en volledig aan het nieuwe leven te kunnen aanpassen.

De 38 Bach Bloesem Remedies vormen samen een compleet systeem. De hond zou bij verschillende Bach Bloesem Remedies baat kunnen hebben en zij zouden op een bepaald moment allemaal een rol kunnen spelen. Iedere hond is een individu met eigen gevoelens en karakter. Bij het selecteren van Bach bloesems dient daarvan worden uitgegaan. Het is daarom niet mogelijk een lijst van probleemgedrag met bijbehorende Bach bloesems te maken. Bijvoorbeeld, wanneer het probleem agressie naar soortgenoten betreft kunnen daar vele oorzaken aan ten grondslag liggen. Vaak is angst de onderliggende oorzaak van agressie.

Het is mogelijk om de benodigde Bach Bloesem Remedie(s) specifiek op de oorzaak en behoefte van jouw huisdier samen te laten stellen.
Aan de hand van een foto van je huisdier en meetinstrument kan ik de benodigde Bach Bloesem Remedie(s) voor je dier selecteren met daarbij tevens het aantal druppels en duur dat je dier nodig heeft meten.

De kosten van een meting bedraagt € 30,-,
dit is inclusief btw en exclusief de bloesems die uit de meting komen.

De kosten voor een controle meting na de behandeling met Bach bloesem is €12,50

Ieder dier verdient het om zich lekker in zijn vel te voelen!